czwórnik

Czwórnik tłoczony XPC

Czwórnik składany z tłoczonymi kołnierzami.