Kratki podłogowe KNP

Kratki podłogowe „KNP”

Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.

Do montażu w podłogach.

Kategoria: